logo

Natuurlijk! Organische architectuur

Ze zijn een lust voor het oog en het toonbeeld van elegantie. De sierlijk golvende, witte gebouwen van Santiago Calatrava, de bijna vloeibare creaties van Zaha Hadid en de bijzonder kleurrijke interieurs van Alberts & Van Huut. Het zijn de publiekslievelingen van onze tijd, waarvoor de levende natuur de inspiratie vormt.

Veelal wordt deze zogenoemde organische architectuur in een adem genoemd met de grondlegger van de antroposofie, Rudolf Steiner. Hoewel hij een belangrijke nieuwe impuls heeft gegeven aan de theorievorming over mens en natuur, hebben organicistische retoriek en ontwerpprincipes hun wortels in de klassieke Oudheid. Eeuwenlang waren de natuur en het menselijk lichaam een vanzelfsprekend uitgangspunt voor de bouwpraktijk en de architectuurtheorie. Centraal stond het gedachtegoed dat de schoonheid van architectuur, de schoonheid van het menselijk lichaam weerspiegelt. Zo is in een gebouw harmonie aanwezig wanneer alle gebouwonderdelen zich tot elkaar verhouden zoals de delen van het menselijk lichaam.

Hoewel het organicisme in de negentiende eeuw werd ontdaan van de klassieke retoriek en daarmee een nieuwe betekenis kreeg, bleven bepaalde principes, die voorkomen in de natuur, model staan voor architecturale principes. Organicisme was niet langer gebaseerd op harmonie, maar kwam grotendeels in het teken te staan van functionalisme.

Kopstukken als Louis Sullivan, Antoni Gaudí, Henry van de Velde, Frank Lloyd Wright en Rudolf Steiner gaven met hun ontwerpen en theoretische vertogen een nieuwe richting aan het organicistische gedachtegoed. De natuur werd als model genomen voor de constructie (Sullivan), zingeving (Steiner) en techniek (Wright).

Aan de hand van oogstrelende voorbeelden wordt tijdens de lezingenreeks een beeld geschetst van een bijzonder rijk erfgoed dat tot op de dag van vandaag een bron van inspiratie vormt voor hedendaagse architecten en architectuurliefhebbers.

Aanmelden

Zeven architectuurlezingen

Periode: oktober – december 2015

Locaties: Amsterdam en Velp (Gld)

Tijdstip Amsterdam: vrijdagmiddag 13.15-15.15 uur

Tijdstip Velp (Gld): donderdagmiddag 13.30-15.30 uur

Kosten: € 190,00 inclusief omzetbelasting

Date: May 18, 2015