logo

De nieuwste stations van Nederland

Geen ander bouwwerk vertolkt zo treffend de moderne tijd als het station, althans in de ogen van een trotse negentiende-eeuwer. Stations krijgen lyrische bijnamen als spoorwegkathedraal en nieuwe stadspoort. Ze zijn het summum van het moderne leven waarin technische vooruitgang en toenemende snelheid hand in hand gaan.

In de eenentwintigste eeuw is dit ‘paleis voor de reiziger’ opnieuw het symbool voor het moderne leven. Het moderne leven vraagt om een aanbod van alle vormen van vervoer op een plek, waarnaar je als vanzelfsprekend je weg vindt. Het eist energiezuinige oplossingen, duurzaamheid, groei- en krimpmogelijkheden en een goede inpassing in de openbare ruimte.

Recentelijk zijn alle grote stations in Nederland in aanraking gekomen met bouwplannen. Aan de hand van Rotterdam Centraal, Amsterdam Centraal, Arnhem, Breda, Utrecht Centraal, Den Haag Centraal, Delft en Amsterdam Zuid wordt gekeken hoe de veranderde eisen en wensen van invloed zijn op de verbouwing van de oude stations en bouw van de nieuwe.

Zijn de oude stations geschikt om onderdak te bieden aan de nieuwe functies?

Kunnen de nieuwe stations ontkomen aan het stempel ‘niet-plaats’ en een onmisbare schakel worden tussen openbare ruimte, bezienswaardigheden en stadshart?

Het paleis voor de reiziger, bouwen of verbouwen?

Voor het volledige programma zie: De nieuwste stations

De bijbehorende syllabus is te koop, voor een preview: syllabus Stations

Vier lezingen

Periode: in overleg

© afbeeldingen: Ronald Tilleman en UNStudio

 

 

 

 

Date: March 15, 2014