logo

Capita Selecta, deel I

Betoverd zijn en je blijven verbazen, dat is het uitgangspunt van de vierdelige Capita Selecta.

In overzichtswerken over moderne architectuur passeren talloze termen de revue. Denk aan benamingen als neoclassicisme, deconstructivisme, neotraditionalisme, etc. Wanneer spreek je van een architectuurstroming? Welke architecten en gebouwen hebben bijgedragen aan de beeldvorming? Hoe nuttig is het hanteren van zo’n begrippenkader?

Tijdens de colleges ligt het accent op het analyseren van intrigerende ontwerpen en leert u op een andere manier te kijken naar de wereld om u heen.

Inhoud colleges

Capita Selecta moderne architectuur vanuit historisch perspectief, deel I

Van neoclassicisme tot Amsterdamse School (1750-1930)

1. Neoclassicisme

2. Picturesque

3. Neogotiek

4. Eclecticisme

5. Art Nouveau

6. Excursie: Amsterdamse School

7. Special: de invloed van H.P. Berlage

 

De andere onderdelen van de Capita Selecta worden in vervolgseizoenen aangeboden. Deze onderdelen zijn:

- Modernisme: Van utopie tot International Style (1920-1960);

- Van stedelijke visioenen tot postmodernisme (1960-1990);

- Van ‘Bilbao-effect’ tot duurzaamheid (1990-heden);

De onderdelen kunnen los van elkaar worden gevolgd. Voorkennis is niet vereist. Voor wie de gehele reeks wil volgen is het aan te bevelen met het eerste deel te starten.

Opdrachtgever: HOVO Alkmaar

Periode: november 2017 – januari 2018

Tijdstip: donderdagochtend

Meer info over Hoger Onderwijs Voor Ouderen (HOVO) Alkmaar

 

Date: June 29, 2017